Arkitekt

Arkitekt-tegnestue-ikonHer er nogle eksempler på vores arkitektydelser:

• Registreringer og forundersøgelser
• 3D visualisering af det ønskede byggeprojekt til salgmateriale
• Skitseforslag og præsentation af idéoplæg til totalrenoveringer eller nybyggeri
• Renovering og energiforbedring af ydervægge og tage, holde varmen ude
• Forskønnelse af eksisterende arkitektur
• Arkitekttegnede indretninger og rumplaner
• Nybyggeri og tilbygninger

De fleste byggesager er helt almindelige istandsættelser af eksisterende bygninger/lejligheder, hvor bygherre samtidig ønsker at foretage forbedringer eller mindre ændringer på lejligheden.
Ud fra kendskab til bygningens generelle tilstand og bygherres økonomiske råderum vurderes i fællesskab, om det giver mening at samle flere arbejder i samme byggesag. Det er vigtigt at arbejderne udføres i logisk rækkefølge og med bedst mulig indbyrdes koordinering.