Byggetegninger

Projektering og byggetegninger

Byggetegningerne sikrer, at den oprindelige idé føres ud i virkeligheden, så det færdige hus/lejlighed stemmer overens med bygherres forventninger og de oprindelige intentioner. Udarbejdelse af byggetegninger sker på baggrund af tegninger og beregninger fra ingeniørerne.

Byggetegningernes omfang afhænger af det enkelte projekt, men består typisk af:
• Plan, Snit og Facader med detailmålsætning og detailhenvisninger.
• Konstruktionsdetaljer til sikring af, at detaljer og særlige løsninger udføres præcist efter hensigten.
• Støbeplan Fundamentsplan
• Kloak- og tilslutningsplan med præcis dimensionering.
• Materialespecifikation med beskrivelse af alle gængse materialer og overflader.

Med et komplet tegningsmateriale er der ikke alene sikret et meget nøjagtig priskalkuleringsgrundlag, men også at byggeriet bliver opført nøjagtigt som man har forestillet sig.