Projektledelse

Sikkerhed for optimal gennemførelse af dit projekt

Med Totalya som projektleder er du sikker på, at dine projekter er i de rigtige hænder. Vi har et hold af erfarne og dedikerede projektledere, som står klar til at modtage dit projekt og følge det fra start til slut. Du er selv med til at fastlægge betingelser og ambitioner – vi opererer med alle de værktøjer og kompetencer, som din opgave kræver.

Projektlederens ansvar
Din projektleder er ansvarlig for den optimale økonomiske, tidsmæssige og kvalitative gennemførelse af projektet. Det betyder bl.a. ansvar for

Aftaler og kontrakter
Planlægning
Den daglige ledelse af Totalyas arbejde med projektet – både eksternt og internt
Løbende forventningsafstemning i forhold til proces og resultat
Internt ledelsesansvar for fagledere og stabsfunktioner

Projektlederens værktøjer
Projektlederen er din professionelle sparringspartner fra de første ideer, til det færdige projekt er klar til ibrugtagning og drift.

Hos Totalya arbejder vi projektorienteret. For at sikre, at samarbejdet mellem projektparterne er velfungerende, har vi implementeret en målrettet samarbejdsmodel.