Styring

Vi lægger stor vægt på sparringsprocessen, åbenhed, den løbende kontakt og dialog med bygherre, brugere og rådgivere, gennem hele forløbet – fra idé til aflevering.

Sparringsprocessen er også udførelse af detaljeret tilbudsgivning og kontrakt, for at undgå evt. misforståelser, uklarheder eller modsatrettede forventninger i forløbet eller til slutresultatet.
Hos os vil bygherren som udgangspunkt kun skulle forholde sig til én kontaktperson, idet vores medarbejdere følger sagen hele vejen igennem processen.

Styring

– Styring af tid
– Styre fremdriften i projekteringen
– Styre fremdriften i byggeriet
– Styring af økonomi
– Udarbejde budgetter
– Udarbejde tilbud
– Styre byggeriets økonomi gennem projekteringsfasen.
– Styring af underrådgivere
– Fremskaffelse af de underrådgivere der er nødvendige til gennemførelse af projektering og myndighedsbehandling. (byplanlægger, arkitekt, ingeniører, øvrige nødvendige rådgivere mv.)
– Styring af processen mellem ovenstående rådgivere, samt sørge for et flow igennem processen.
Sørge for samarbejde mellem entreprenører og rådgivere.

Styring af underentreprenører

– Fremskaffe og sikre at de underentreprenører der er nødvendige til gennemførelse af byggeriet er til stede.
– Styring af processen mellem underentreprenører, samt sørge for et flow igennem byggeriet.