Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet som vi kender det i Danmark gør sig ikke på samme vis synlige i Tyrkiet. Det er ikke ualmindeligt at komme gående på gaden og overvære arbejdere, der udfører opgaver, hvor sikkerheden langt fra er prioriteret. Det er desværre ikke særligt udbredt i Tyrkiet, at man overholder de retningslinjer, som der rent faktisk er udstedt fra myndighedernes side. Det resultere i, at der forekommer mange arbejdsulykker. Tyrkerne er desuden heller ikke ret gode til at registrere, når arbejdsulykkerne finder sted, så der kan drages læring af det.
Hvis uheldet er ude, bliver der ofte lavet en aftale mellem entreprenøren og arbejderens familie om, at der vil blive betalt det der svarer til to års løn. Denne måde at løse problemerne på er helt offentligt accepteret og gør desværre, at det er meget svært at registrere det faktuelle antal af arbejdsskader.

Det faktum at man tager myndighedernes retningslinjer meget lemfældigt gør, at vi fra Totalyas side stiller store krav til vores samarbejdspartnere om, at de sikkerhedsmæssige krav skal overholdes, og vi følger jævnligt op på hvordan vi kan forbedre vores underentreprenørs syn på sikkerheden på byggepladsen. Vi hjælper dem med at tage de rigtige valg for at forbedre håndværkernes arbejdsmiljø. Det kan f.eks. være ved  at have ekstra fokus på deres stilladser og deres færden derpå. Ekstra fokus på deres generelle forbrug af åndedrætsværn samt høreværn. Hvis de skal arbejde på taget, at der så skal være ekstra fokus på at de bruger sikkerhedsliner mv. Generelt er vores ønske at påvirke vores underentreprenører til at tænke på deres eget heldbred og de signaler som de udsender ved at have den lemfældige omgang med sikkerheden og arbejdsmiljøet.

Vi ved godt, at det bliver en lang og sej kamp, da det ikke er noget som falder håndværkerne naturligt, men det ændrer ikke på, at det er vores ambition at være med til at skubbe til deres grænser.

Nedenfor ses et par eksempler på håndværkernes lidt for afslappede indstilling til sikkerheden på byggepladsen.