Byggetilsyn

Byggetilsyn

Står du og skal til at bygge hus på din nyindkøbte grund, eller skal til at i gang med den helt store renovering af jeres bolig? Så tror jeg, at vores ydelse byggetilsyn måske kunne have din interesse.

Dét at styre en byggeproces kan være en meget stor udfordring, hvis man ikke har erfaring med det. Der er mange faktorer, man skal tænke over i byggeprocessen, og der er del faldgrupper, som man skal være opmærksomme på. Alle disse udfordringer bliver ikke mindre af, at det foregår i Tyrkiet, som har en helt anden kultur og arbejdsgange i forbindelse med et byggeri.

Vi kan gennem vores teoretiske og praktiske erfaring samt indsigt i tyrkisk skik og kultur, fange de byggefejl som kunne opstå i et byggeri. Ved hjælp af vores gode netværk blandt tyrkiske håndværkere sørger vi for, at disse fejl bliver taget i opløbet og ikke efter arbejdets afslutning. Og fejl vil der altid opstå i et byggeri, da det er mennesker man arbejder med, men kunsten er at være opmærksom fra det første spadestik og følge byggeriet tæt, så alle store byggefejl og byggesjusk elimineres.

Hvordan vil vi så udføre byggetilsynet i praksis?

I de fleste tilfælde taler vi indledningsvist med bygherren om deres forventninger til byggeprocessen og deres byggeri, og ud fra det fremlægger vi et udkast til, hvordan vi skal gribe tilsynet an. Vi fastlægger så sammen, hvor mange byggetilsyn der er nødvendige at udføre samt hvornår i byggeprocessen disse tilsyn skal udføres. Der udformes en kontrakt mellem Totalya og bygherren, så der ikke opstår misforståelser.

Ved et byggetilsyn vil vi lave en forberedelse iht. de gældende tegninger og løsninger, der er valgt i det specifikke projekt. Byggetilsynet varer typisk mellem 30-45 min af gangen, hvor vi gennemgår projektet grundigt, og der vil blive taget fotos til dokumentation og eventuelle påtegnelser af byggefejl. Når byggetilsynet er udført, vil der blive lavet en tilsynsrapport indeholdende en dokumentation på de byggefejl, der måtte være i projektet. Denne tilsynsrapport vil blive sendt til jer samt den ansvarlige fra det udførerende entreprenørfirma. På denne måde bliver byggefirmaet gjort opmærksom på de ting, der skal udbedres inden byggeprocessen kan fortsætte. Totalya sørger for, at det udførende entreprenørfirma bliver holdt op på at udbedre de fejl, der er påpeget i tilsynsrapporten.

Der tilbydes også tilsyn, hvis I skal overtage et færdigt projekt, så I sikrer, at fejl og mangler påpeges og udbedres, inden i overtager nøglen til boligen.

Kontakt os i dag og få et tilbud.