Seneste nyt

Store mængder nedbør i Alanya nu – Gode råd til hvordan I undgår vandskader

Januar og Februar er de måneder hvor vandreserverne skal tankes op, og det bliver de hurtigt med de store mængder nedbør som der kommer i det normalt ellers så solbiskendte Alanya. Det er ikke unormalt at der kan komme op til 100 mm vand i løbet af en dag eller sågar få timer. Dette voldsomme nedbør giver selvfølgelig en del udfordringer, som kan forudsage store skader og oversvømmelser i kældre og stue lejligheder pga. stoppe kloak eller afløb. Dette er som regel ikke beboet af turister og derfor vi det normalt være ejerforeningen og det tilknyttet servicefirma som skal udbedre disse skader. Men som boligejer på en hvilken som helst etage skal man også være opmærksom på hvilke problematikker der kan medføre oversvømmelse på jeres balkon eller terrasse, og forårsage indvendige skader på bygningsdele samt inventar. Vi anbefaler altid at man tager en kasko forsikring på sin lejlighed og villa som koster 250 TL og op efter. Sammenlignet med de danske priser koster det en meget lille procent af de store skader som kan opstå, og derfor kan det ikke betale sig at spare på dette punkt.

Vi har konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængen ved dårlige inddækninger på balkoner. Dette skyldes i mange tilfælde, at der i forbindelse med etablering af niveaufri adgang er projekteret med for lav inddækningshøjde, hvor klinkerne på balkonen møder det tilstødende dør eller facadeparti. (se nedenstående billede). Ved tagterrasser konstateres ofte vandindtrængen som følge af for lav inddækningshøjde mod dør- og facadepartier. Skybrudslignende situationer medfører desuden behov for hurtig og effektiv vandafledning. God byggeskik vil ligeledes være at der overholdelse et minimumskarv ved et nødvendigt fald på overfladen af balkonen med et fald der svare til 1:100. I næste alle tilfælde er der udført forkert fald som fald ind mod bygningen hvor man ligeledes har placeret afløbet. Vi udfører altid afløb i forkant af balkonen med fald væk fra huset i de tilfælde hvor vi laver en komplet renovering af balkonen. (se nedenstående billede).

Afvandingsforhold
For at sikre mod vandskader i forbindelse med eventuel blokering af et terrasseafløb skal der etableres „nødafløb“ – enten i form af overløb fra terrassekanten eller som udspyere. Hvis det ikke er muligt at etablere et
nødafløb, skal der være mindst to afløbsbrønde.

Drift og vedligehold
Brønde og eventuelle afløbsrender skal være let tilgængelige, så de kan renses jævnligt. I forbindelse med driften skal sikres, at større genstande, grene eller lignende fjernes, så vandophobning undgås ved et skybrud.

I tilfælde af at der er sket en vandskade, med større mængder vand inde i lejligheden skal der straks igangsættes en udtørring. Det er derfor vigtigt at I sørger for at jeres servicefirma følger op på lejlighedens tilstand, og især hvis der skulle være nogle af de ovenstående konstruktionsfejl på jeres balkon.

Udtørring efter vandskade

Der skal hurtigt igangsættes udtørrende foranstaltninger, hvis en bygning/lejlighed eller bygningsdel har været udsat for vandskade. Dette er nødvendigt for at reducere direkte skader og følgeskader, fx skimmelvækst, korrosion og afskalning af gips og puds.

  • hvor vandet kommer fra og i hvilke mængder,
  • hvordan vandtilgangen standses,
  • om vandindtrængningen har været kortvarig
  • eller har stået på over længere tid,
  • hvor stort område, der har været påvirket af vand,
  • om der kun er fugtigt i materialernes overflade,
  • om vandet er trængt dybere ind i materialerne eller eventuelt ind i utilgængelige hulrum,
  • om der er tegn på vandindtrængning i fx el-installationer,

Ved affugtning skal luftfugtigheden hurtigst muligt bringes under 75 % RF (relativ fugtighed), som er grænsen for etablering og vækst af skimmel. Øvrige affugtningsprincipper kan foregå ved:

• naturlig ventilation og opvarmning,
• mekanisk ventilation og opvarmning, ved f.eks. opsætning af affugter

Bemærk at varm og fugtig luft fra udtørringsprocessen må ikke ledes ind i andre rum i bygningen. Vær især opmærksom på, at der dannes store mængder kondens i kolde, uopvarmede rum.

Nedenfor ses et par eksempel på de konstruktionsmæssige fejl som desværre oftere er reglen end undtagelsen. Der er ligeledes et par eksempler på udvikling af fugt og skimmel

 

Kategori: Gode råd, Nyheder